Băng cản nước

Sika Waterbar v15

Sika Waterbar V-15 là băng cản nước được chế tạo từ PVC chịu nhiệt, đàn hồi. Sika Waterbar V-15 thiết kế để chặn nước thấm qua khe co giãn và qua mạch ngừng trong kết cấu bê tông. Ứng dụng: Băng cản nước Sika Waterbars V-15 dùng để trám các khe co giãn và qua mạch ngừng […]

Sika Waterbar O15

Sika Waterbar O15 được chế tạo từ PVC chịu nhiệt, đàn hồi. Sản phẩm được thiết kế để chặn nước thấm qua khe co giãn và qua mạch ngừng trong kết cấu bê tông. Ứng dụng Sika® Waterbar O15 dùng để trám các khe co giãn trong các kết cấu sau: Tầng hầm Bể chứa nước Nhà […]

Sika Waterbar v20

Sika Waterbar V-20 được chế tạo từ PVC chịu nhiệt, đàn hồi. Sika Waterbar V-15 thiết kế để chặn nước thấm qua khe co giãn và qua mạch ngừng trong kết cấu bê tông. Sika Waterbar V-20 phù hợp tiêu chuẩn BS2571. Ứng dụng: Sika Waterbars V-20 dùng để trám các khe co giãn và qua […]

Sika Waterbar v32

Ứng dụng: Sika Waterbar 32 dùng để trám các khe co giãn và qua mạch ngừng trong các kết cấu sau: Tầng hầm Bể chứa nước Nhà máy xử lý nước thải Hồ bơi Tường chắn Hố thang máy Đường hầm, cống Hầm Ưu điểm: Tính năng trám kín có hiệu quả ngay khi bê tông bắt đầu […]

Sika Waterbar v25

Sika Waterbar V-25 được chế tạo từ PVC chịu nhiệt, đàn hồi. Sika Waterbar V-25 thiết kế để chặn nước thấm qua khe co giãn và qua mạch ngừng trong kết cấu bê tông. Ứng dụng: Sika Waterbars V-25 là băng cản nước dùng để trám các khe co giãn và qua mạch ngừng trong các kết cấu […]