Màng tự dính Lemax

Lemax cát 2.0 mm S

Màng Lemax 1.5mm S phù hợp vùng có khí hậu nhiệt đới. Màng chống thấm LEMAX 1.5mm S là màng tự dính chất lượng cao, đảm bảo hiệu suất cao trong mọi điều kiện. CẤU TẠO Lemax  1.5mm S là loại màng chống thấm được cấu tạo bởi các tầng màng SBS có độ dính […]

Lemax cát 1.5mm S

Màng Lemax 1.5mm S phù hợp vùng có khí hậu nhiệt đới. Màng chống thấm LEMAX 1.5mm S là màng tự dính chất lượng cao, đảm bảo hiệu suất cao trong mọi điều kiện. CẤU TẠO Lemax  1.5mm S là loại màng chống thấm được cấu tạo bởi các tầng màng SBS có độ dính […]

Lemax trơn 1.5mm PE

Màng Lemax 1.5mm PE phù hợp vùng có khí hậu nhiệt đới. Màng chống thấm LEMAX 1.5mm PE là màng tự dính chất lượng cao, đảm bảo hiệu suất cao trong mọi điều kiện. CẤU TẠO Lemax là loại màng chống thấm được cấu tạo bởi các tầng màng SBS có độ dính dày đặc […]